årsmelding 2020

Innherred Renovasjon
Regnskap 2020

Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som pr 2020 var eid av 9 kommuner, hvor eierandelene regnes ut fra kommunenes innbyggertall.

Kommuner i
innherred renovasjon

Stjørdal Kommune

Areal 938 km²
Innbyggere 24283
Abonnenter 9403
Hytteab. 1078

Eierandel: 26,7%

Verdal kommune

Areal 1548 km²
Innbyggere 14986
Abonnenter 6318
Hytteab. 1456

Eierandel: 16,6%

Levanger Kommune

Areal 645 km²
Innbyggere 20170
Abonnenter 8223
Hytteab. 2293

Eierandel: 22,5%

Frosta Kommune

Areal 76 km²
Innbyggere 2609
Abonnenter 1060

Hytteab. 1299

Eierandel: 2,8%

Selbu Kommune

Areal 1234 km²
Innbyggere 4069
Abonnenter 1662
Hytteab. 1829

Eierandel: 4,5%

Malvik kommune

Areal 168 km²
Innbyggere 14334
Abonnenter 4992
Hytteab. 389

Eierandel: 15,6%

Meråker Kommune

Areal 1273 km²
Innbyggere 2413
Abonnenter 1177
Hytteab. 1285

Eierandel: 2,7%

Tydal Kommune

Areal 1329 km²
Innbyggere 759
Abonnenter 376
Hytteab. 1652

Eierandel: 0,9%

Inderøy Kommune

Areal 366 km²
Innbyggere 6764
Abonnenter 2670
Hytteab. 913

Eierandel: 7,6%

Totalt:

Folketall: 90387 / Areal: 7580 / Husholdningsabonnenter: 35881 / Hytte/fritidsabonnenter: 12194

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statens kartverk, IR
Pr 1. januar 2021

representantskapet

Hvert kommunestyre oppnevner sine medlemmer til representantskapet i IR, som har møte minst to ganger i året. Det er ​gjennom representantskapet eierkommunene kan styre selskapets retning og utvikling. Kommunene har 1-3 medlemmer hver i representantskapet ut fra eierandel.

I møtene behandler representantskapet:

  • Budsjett og økonomiplan
  • Strategi for selskapet
  • ​Endringer av selskapsavtalen
  • Fullmakter til styret
  • Eventuelle andre saker som styret eller eierkommunene vil ha ​behandlet i representantskapet

Representantskapet 2019-2023

Malvik:
Trond Hoseth
Kristin Guldberg
Brit R. Aune

 

Levanger:
Anita Ravlo Sand
Robert Svarva
Per Olav Gilstad

Stjørdal:
Ivar Vigdenes
Ole H. Sandvik
Per Erik Moen

Inderøy:
Ida Stuberg
Trond Bjørken


Frosta:
Frode Revhaug

Selbu:
Ole Morten Balstad
Tanja Fuglem

 

Meråker:
Kjersti Kjenes

Verdal:
Pål Sverre Fikse
Mona Kristin Rømuld
Ole Gunnar Hallager

Tydal:
Jens Arne Kvello

Representantskapet velger styre for selskapet. IR har et profesjonelt styre, altså ikke politisk sammensatt. Styret har 7 medlemmer. I 2020 fikk styret ny leder. Tidligere styreleder Per Kosberg gikk ut av styret etter 10 år.

innherred renovasjon – styret

Ole Tronstad

Ole Tronstad

STYRETS LEDER

Ingunn Kjeldstad

Ingunn Kjeldstad

STYREMEDLEM

Therese Troset Engan

Therese Troset Engan

NESTLEDER

Eva M. Juliussen Lien

Eva M. Juliussen Lien

VARAMEDLEM

Knut Røflo

Knut Røflo

STYREMEDLEM

Johan Arnt Vatnan

Johan Arnt Vatnan

STYREMEDLEM

Jon Arvid Lie

Jon Arvid Lie

STYREMEDLEM (ansattes rep.)

Magni Fossbakken

Magni Fossbakken

STYREMEDLEM

retura ir – styret

Geir Tore Leira

STYRETS LEDER

Gunn Tangstad

STYREMEDLEM

Christina Madsen

STYREMEDLEM

Arve Staberg

STYREMEDLEM / ansattes rep.

Olav Norberg

STYREMEDLEM

Selskaper der Innherred Renovasjon har eierandeler

Trøndelag Gjenvinning AS – Eierandel 50 %
Eierselskap til Isak D. Westgaard AS (renovasjonsbedrift lokalisert i Stjørdal). 

ReTrans Midt AS – Eierandel 33,3 %
Driver innsamling og transport av husholdningsavfall og næringsavfall fra kommunene som har eierskap direkte eller indirekte i selskapet. Eies av ReMidt IKS, Innherred Renovasjon IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. 

Jordfabrikken AS – Eierandel 40 %
Samarbeidsprosjekt med Ecopro AS og Nordic Garden AS, med formål å oppnå en miljømessig god utnyttelse av hageavfall, kvist og greiner til produksjon av jord i forbrukerpakninger.

Røros Container og Miljø AS – Eierandel 50 % via Retura IR AS
Tilbyr avfallsløsninger til både næringsliv og offentlige aktører. Virksomhetens område er Nord-Østerdal og Fjellregionen. Eies av Isak Westgaard AS og Retura IR AS. 

Ecopro AS – Eierandel 28,2 %
Høyteknologisk anlegg som behandler kildesortert matavfall og slam fra eierne på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. 

Øvrige

Miljøpartnerne – Eierandel: 16,4 %
Selskap som samordner salg og markedsføring av avfallstjenestene i dekningsområdet (Midt-Norge), og koordinerer felles avtaler, prosjekt og opplæring.

Sesam ressurs AS – Eierandel: 12,6%

Ansatte

Innherred Renovasjon konsern har pr 1.1.2021 99 ansatte. 20 av disse er ansatt i datterselskapet Retura IR AS.

Ledergruppa består av administrerende direktør og driftssjefer for de 4 avdelingene: Drift oppstrøm (innsamling), drift nedstrøm (mottak og behandling), Økonomi, og HR og kommunikasjon.

Vår visjon: 
Itjnå e søppel!

Våre verdier:
Åpen, effektiv og engasjert

Vår forretningside: Innherred Renovasjon skal tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser vi eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk.

Avfallsinnsamling

Innherred Renovasjon henter fem avfallstyper hjemme hos alle våre abonnenter: Matavfall, papp/papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og restavfall.

Hos abonnenter med egne plastbeholder (dunker) hentes matavfall hver 14. dag, papp/papir, plastemballasje og restavfall hver hver 4. uke, og glass- og metallemballasje hver 10. uke. Et standard abonnement består av 4 dunker, mens plastemballasje leveres i en sekk. Renovasjonsgebyret settes ut fra mengden restavfall, så husholdninger som er flinke til å sortere kan få mindre restavfallsdunk og dermed lavere gebyr.

Mange borettslag, sameier og leilighetskomplekser benytter nedgravde eller bunntømte containere i stedet for plastbeholdere. Dette er plassbesparende og mer estetisk enn å ha fullt av plastdunker stående.

Renovasjon for hytter og fritidsboliger består av egne returpunkt strategisk plassert i forbindelse med nedfartsveier fra hyttefelt eller andre steder der det er hensiktsmessig. Flere og flere av disse returpunktene er nå oppgradert med full kildesortering, med containere for de samme avfallstypene som våre abonnenter har hjemme.

Gjenvinningsstasjoner

Innherred Renovasjon hadde i 2020 9 gjenvinningsstasjoner. All levering på gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret, så ingen husholdninger trenger å betale ved levering. Denne praksisen har IR alltid hatt og har ført til at våre gjenvinningsstasjoner er svært godt besøkt.

I tillegg har vi fortsatt noen gjenværende offentlige returpunkt for glass- og metallemballasje, men flere og flere blir fjernet etter hvert som alle får egen beholder ved sin bolig.

Bruktbutikker

Innherred Renovasjon har to bruktbutikker, som ligger i tilknytning til på Levanger og Stjørdal gjenvinningsstasjon. Vi har i tillegg et utsalg av en del brukte møbler m.m. på Verdal gjenvinningsstasjon. Omsetningen ligger på rundt 3 millioner kroner pr år, og det er regnet ut at ca 130 tonn går til ombruk via bruktbutikkene hvert år.

Slam

Innherred Renovasjon har ansvar for tømming av slam (septik) i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. For eiendommer med toalett tilknyttet slamanlegg skal dette tømmes med jevne mellomrom avhengig av størrelsen på tanken.

Totalt tømmer vi ca 30 000 m³ slam fra 6000 slamanlegg årlig.

Avfallsbehandling

I vårt sorteringsanlegg på Mule, Levanger sorterer og omlaster vi både husholdnings- og næringsavfall. Vi har egen pakkemaskin og isoporkvern, og sorteringen og omlastingen foregår ved hjelp av gravemaskiner og hjullaster. I 2020 behandlet og omlastet vi 22002 tonn avfall her, 52 % var næringsavfall og 48 % husholdningsavfall. Avfallet kommer både fra Innherred Renovasjons egne abonnenter og fra andre renovasjonsselskap og bedrifter i regionen.

I Skjørdalen i Verdal ligger vårt deponi der vi i 2020 mottok 37 547 tonn avfall, hvorav 87 % var næringsavfall.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no