Status 2020

Her er noe av aktiviteten som har preget det siste året.

Nytt administrasjonsbygg på Mule

Høsten 2019 startet byggeprosjektet med utvidelse av administrasjonsbygget på Mule. Innherred Entreprenør fikk oppdraget, og det ferdige bygget ble overlevert til IR 1. september 2020. I løpet av september hadde alle ansatte flyttet inn, og det gamle administrasjonsbygget på Ørin ble solgt.

Det nye bygget er 653 m2 og er oppført i heltre. I hele prosessen har det vært fokus på miljø og bærekraft, og bruk av lokale underentreprenører. Alt trevirke er levert prekuttet slik at vi har en utnyttelse på 95%. Det er tegnet av Letnes Arkitektkontor, Verdal, prosjektert av Sweco, Steinkjer og bygget av Innherred Entreprenør, Levanger.

På bygget er det 27 solcellepaneler med en produksjon på ca 5500kWh/år, nok til å drifte det meste av ventilasjonen. Til oppvarming brukes vannbåren varme.

Mange av sponplatene i veggene består av resirkulert trevirke fra IR sine gjenvinningsstasjoner. Platene inneholder 40% resirkulert trevirke, kvernet av Retura IR AS. Totalt er det dermed 9371 kg resirkulert trevirke i bygget.

Flere ansattgrupper har vært involvert i prosjektet, og jobbet med interiør, kantinefasiliteter, flytting og kulturbygging.

Egen beholder for glass- og metallemballasje

Vinteren 2019 startet IR utdelingen av en ny avfallsbeholder – for glass- og metallemballasje. I løpet av 2019 distribuerte vi 35 000 plastdunker til alle med egne beholdere hjemme ved boligen. 2020 var derfor det første året der alle abonnenter hadde 4 dunker ved boligen.

Dette var merkbart på mengdene glass- og metallemballasje som kom inn. I 2020 samlet vi inn 14 % mer glass- og metallemballasje enn i 2019, målt i kilo pr innbygger. Sammenlignet med 2018 er økningen 23 %. Vi forventer en ytterligere økning når også alle abonnenter med større fellescontainere (nedgravde og bunntømte containere) får egen container for glass- og metallemballasje. Vi er i gang med dette og forventer det ferdigstilt i 2021.

Egendesignet container for borettslag og sameier
Å sette ut en ekstra plastbeholder eller overflatecontainer er forholdsvis enkelt, men i borettslag der det benyttes nedgravde containere er det ikke like lett å innføre en ekstra avfallstype som skal sorteres separat. Da må det graves et ekstra hull, og flere steder var det ikke nok areal til dette. Løsningen ble en egendesignet container med to kammer og to innkastluker. I samarbeid med leverandøren av containere har vi fått en løsning som fungerer, der containeren er delt mellom matavfall og glass- og metallemballasje. Når containeren tømmes kan man velge hvilket kammer som skal åpnes slik at avfallet ikke blandes.

Les også saken fra sirkel.no

Strandrydding 2020

Siden 2016 har Innherred Renovasjon gått sammen med de andre renovasjonsselskapene i regionen om en felles strandryddekampanje, «Hold Midt-Norge rent». Også i 2020 fikk vi midler fra Miljødirektoratet, men korona la en demper på ryddeaktivteten, og mengdene marint avfall ble mye lavere enn forventet.

 

Innherred Renovasjon registrerte kun 6 tonn strandryddeavfall, mens totalen for alle selskapene ble 176 tonn. Sammenlignet med tidligere år er dette lavt.

2016: 110 tonn innsamlet avfall (44 kommuner)
2017: 230 tonn innsamlet avfall (72 kommuner)
2018: 486 tonn innsamlet avfall (82 kommuner)
2019: 295 tonn innsamlet avfall (82 kommuner)
2020: 176 tonn innsamlet avfall (75 kommuner)

Fra og med 2018 har aksjonen omfattet like mange innbyggere, men kommuneantallet er ulikt pga kommunesammenslåinger. 

Korona og IR

Det er ikke mulig å snakke om 2020 uten å nevne koronapandemien. Denne har også påvirket avfallsbransjen. Da denne nådde oss i mars 2020 var det mye usikkerhet, og bekymringene gikk på i hvor stor grad våre ansatte utsettes for smittefare og hvilken beredskap vi ville ha ved stort sykefravær. Vi planla for at mange ansatte kunne havne i karantene og isolasjon. Der har vi imidlertid vært heldige, og har pr april 2021 fortsatt ikke hatt smittetilfeller blant ansatte. Sykefraværet har heller ikke vært unormalt høyt.

Vi har gjennom hele perioden opprettholdt vår drift som normalt. Bortsett fra en periode der vi stengte bruktbutikkene, har alt vært åpent. Men vi har innført mange smitteverntiltak på våre anlegg og for de ansatte. Besøkende har merket det i form av antallsbegrensninger på gjenvinningsstasjoner, i butikkene, og lite adgang til våre andre lokaler. 

For våre ansatte har koronaåret likevel vært krevende. Kontaktreduserende tiltak har begrenset den sosiale kontakten en kan ha med kollegaer, og redusert muligheten til å reise mellom anlegg. I tillegg har tiltakene ellers i samfunnet påvirket avfallsmengdene og dermed gitt stor arbeidsbelastning for flere.

Mindre reising, mer rydding

Ut over våren og sommeren 2020 innså vi at koronatiltakene mest sannsynlig hadde en virkning på folks avfallsvaner. Hjemme i dunkene var det særlig mer matavfall, men det var på gjenvinningsstasjonene det virkelig gjorde seg gjeldende. Vi hadde stor pågang hele året, og mengdeøkningen var påfallende. Sammenlignet med 2019 kom det inn 28 % mer trevirke, 20 % mer hageavfall og 17 % mer restavfall. Det var tydelig at tid og penger som folk tidligere brukte på reising og opplevelser, sannsynligvis nå gikk til rydding og oppussing.

kontakt oss

telefon

74028840

e-post

post@ir.nt.no

web

innherredrenovasjon.no